Brandeinsatz Hilfeleistung    
Lfd.Nr. Datum W
a
l
d
H
a
u
s
Ö
d
l
a
n
d
P
k
w
L
k
w
S
o
n
s
t
i
g
e
s
U
n
f
a
l
l
Ö
l
s
p
u
r
S
t
u
r
m
P
e
r
s
.
i
n

N
o
t
W
a
s
s
e
r
S
o
n
s
t
i
g
e
s
Einsatzort Bemerkung
1 24. Januar 2006         X               Linthe Kullmans
2 7. Februar 2006             X           B 246 Gömnigk->Neschholz
3 8. Februar 2006                     X   Linthe Porta Parkplatz unter Wasser
4 18. Februar 2006             X           BAB 9 km 18 Einsatz abgebrochen
5 19. Februar 2006             X           BAB 9 km 17  
6 17. April 2006 X                       Borkwalde Einsatz abgebrochen
7 28. April 2006       X                 BAB 9 km 13,5 -> Berlin
8 5. Mai 2006       X                 B246 Gömnigk->Neschholz
9 5. Mai 2006   X                     Oberschule Brück Einsatzübung
10 6. Mai 2006       X                 BAB 9 km 10 Einsatz abgebrochen
11 18. Mai 2006           X             Gew.Gebiet Fa. Kranepuhl
12 20. Mai 2006               X         Freienthal Chauseestr umgekippter Heizöltank
13 24. Mai 2006             X           BAB 9 km 13 -> Berlin
14 24. Mai 2006             X           BAB 9 km 13,7 -> Berlin
15 2. Juni 2006             X           BAB 9 km 10,8 -> Berlin
16 5. Juni 2006             X           BAB 9 km 17 ->Leipzig
17 11. Juni 2006   X                     Brück, An der Bahn Alter Jugendclub
18 27. Juni 2006             X           Locktow Hauptstrasse
19 1. Juli 2006               X         Linthe Esso Tank übergelaufen
20 2. Juli 2006             X           BAB 9 km 10,5 -> Berlin
21 3. Juli 2006       X                 BAB 9 km 18 -> Berlin
22 13. Juli 2006       X                 Linthe Esso  
23 16. Juli 2006   X                     Brück Lindenstrasse Bergeraum
24 27. Juli 2006             X           BAB 9 km 11,5 -> Berlin
25 28. Juli 2006                     X   Linthe Kaufland Wassereinbruch
26 4. August 2006           X             Acker hinter Ytong Rest vom Bergeraumbrand
27 14. August 2006     X                   BAB 9 km 24 -> Leipzig (schon aus)
28 14. August 2006                   X     Brück Str. d. Friedens Fehlalarm
29 20. August 2006               X         B246 Brück nach Belzig
30 26. August 2006             X           L 85 Brück nach Linthe
31 27. August 2006       X                 BAB 9 km 10 -> Berlin
32 10. September 2006       X                 BAB 9 km 23 -> Leipzig
33 12. September 2006             X           BAB 9 km 26 -> Leipzig
34 28. September 2006             X           BAB9 km 19 -> Berlin
35 7. Oktober 2006                       X Gewerbegebiet Hoyer Übung GSE-Einheit
36 13. Oktober 2006         X               BAB9 km 18 ->Berlin
37 5. November 2006               X         B 246 Gömnigk/Trebitz
38 5. November 2006               X         B246 Gömnigk/Trebitz
39 30. November 2006             X           L 85 Brück nach Linthe
40 10. Dezember 2006             X           Linthe Esso Pkw gegen Zapfsäule
41 15. Dezember 2006             X           BAB 9 km 17 -> Leipzig
42 31. Dezember 2006                 X       B 246 Gömnigk
43 31. Dezember 2006             X           B 246 Hinter Neuendorf
Gesamt:   1 3 1 7 2 2 17 5 1 1 2 1    
    Brandeinsatz Hilfeleistung    
Gesamt:           16           27